Hjorteforvaltning Møre og Romsdal Fylke

Denne siden skal gi et innblikk i status og utvikling av hjortestammen i fylket. Alle data hentet fra hjorteviltregistret.

For at vi i Aure kommune skal få kontroll på den voksende hjortestammen så må også resten av Møre og Romsdal søke å ha tilnærmet samme mål i forvaltningen ref. mål i hjorteviltregion 2. 

En voldsom vekst i perioden!

En voldsom vekst i perioden!

Viser hvilke kommuner som det er skutt mest hjort per Km2

Viser hvilke kommuner som det er skutt mest hjort per Km2

Det er alt for mange kommuner i Møre og Romsdal som fortsatt skyter alt for stor andel hanndyr!

Det er alt for mange kommuner i Møre og Romsdal som fortsatt skyter alt for stor andel hanndyr!

Del denne siden