Referat Aure viltforvaltingsråd Årsmøte 25.05.2022

Aure Viltforvaltningsråd


SSB tall 2022

Bestandsvurdering av hjort og elg i Aure

Faun rapport R08-2022 Bestandsvurdering av hjort og elg i Aure

Mål og retningslinjer for forvaltningen av hjorteviltet i Aure og Heim 2021- 2023 vedtatt

Ref. vårt mål i kommunal bestandsplan

Sett hjort per jegerdag innmark. Mål i kommunal bestandsplan er 3

Ref. vårt mål i kommunal bestandsplan

Sett hjort per jegerdag utmark. Mål i kommunal bestandsplan er 1,5

Ref. vårt mål i kommunal bestandsplan

Sett kolle per bukk. Mål i kommunal bestandsplan er 1,5 eller mindre

Ref. vårt mål i kommunal bestandsplan

Sett spissbukk per bukk. Mål i kommunal bestandsplan er 0,5 eller mindre

Aure viltforvaltningsråd er et samarbeidsorgan bestående av de viltforvaltningslaga i Aure kommune som er organisert som vald med bestandsplan.

 

  • Være en rådgivende funksjon ovenfor de tilsluttede medlemslag og skal sørge for å samordne og fremme medlemmenes interesser når det gjelder forvaltningen av hjortevilt
  • Være bindeledd mellom grunneiernes forvaltningsorganer og kommunen i saker som berører hjorteviltforvaltning
  • Skape kontakt lagene imellom og være et forum der ideer, spørsmål, felles problemer og arbeidsoppgaver av faglig og økonomisk karakter når det gjelder hjorteviltforvaltningen diskuteres
  • Være felles talerør ovenfor offentlig forvaltning og organisasjoner i saker som angår hjorteviltforvaltningen i kommunen
  • Deltakelse i viltforvaltningsrådet medfører ikke at de tilsluttede lag og organisasjoner gir fra seg disposisjonsrett, forvaltningsrett eller andre grunneierrettigheter innenfor lagets område


Bestandsvurdering av hjort og elg i Aure kommune etter jakta 2021
FAUN RAPPORT R08 | 2022 | Viltforvaltning | Morten Meland & Ole Roer
Oppdragsgiver: Aure kommune

Kortfattet sammendrag
Fastsetting av minsteareal er blant de viktigste bestandsregulerende virkemidlene i norsk hjorteviltforvaltning. Som følge av økende bestander av særlig hjort, er det et økende behov for å vurdere om det er grunnlag for å justere minstearealet for hjort og elg i Aure.
Her har vi analysert sett hjort/elg-data og fellingstall over tid, og sett opplysningene i sammenheng med dagens minsteareal og kommunale- og lokale målsettinger i bestandsplanområdene.
På bakgrunn av vurderingene som er gjort i denne rapporten har vi foreslått et justert minsteareal for hjort til 300 daa innenfor Ertvågøya, Nordlandet og Årvågsfordjord – Todal, samt et minsteareal på 400 daa i øvrige deler av kommunen. Minstearealet for elg foreslås å holdes uendret på 8000 daa.

Aure viltforvaltningsråd

Del denne siden