Bachelor Utmarksforvaltning Kristoffer Kjørsvik 2022

Kristoffer Kjørsvik fra Aure har levert Bacheloroppgave-utmarksforvaltning med tema - Forskjeller i bestandsutvikling og forvaltning av hjort og elg i tidligere Halsa kommune.

Forvaltning - Felles forståelse?

  • Jakt viktigste dødsårsak
  • Fokus på dyra som er igjen etter jakta
  • Kvalitet framfor kvantitet?
  • Søke å oppnå kjønnsbalanse nær 50:50
  • Voksen kolle og bukk = produksjonsdyra er like mye verdt!
  • Øke snittalder i bestandene
  • Skyte mer kalv - fri avskyting!
  • Skyte mer ungdyr kolle – innse at selv den beste kan gjøre feil!
  • Lære oss å selektere dyr på veg ut av bestanden
  • Viktig å sikre robuste bestander

EVALUERING AV «STRATEGI FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT - M2027

Langvatn_ 2016

Bestandsplaner for hjorteforvaltning i kommunene
-faktagrunnlag, metoder og organisering.
Stjørdal3 –4.11, 2016
Rolf Langvatn

Del denne siden