Hjorteviltregion 2

Aure, Smøla, Hitra, Frøya, Heim, Orkland, Rindal, Surnadal

Hjorteviltregion 2 sin primære oppgave er å være bindeledd mellom rettighetshavernes og det offentliges forvaltning av artene elg, hjort og rådyr.

I sitt arbeid skal hjorteviltregionen fremskaffe kunnskap om biologiske og forvaltningsmessige sider ved forvaltningen av elg, hjort og rådyr slik at avgjørelser til en hver tid kan fattes på et best mulig faglig grunnlag.

Hjorteviltregion 2 skal være et rådgivende organ ovenfor kommunene i regionen.

Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

Gir et vist bilde av hjorte-tettheten, men for kommuner med mye snaufjell vil det gi et feil inntrykk

Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon
Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

Del denne siden