Grenser skrapdyr 2021 - 2023

Følgende dyr regnes som skrapdyr:

  1. Kalv på 18 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september til og med 1 oktober. 20 kg fra 1 oktober.
  2. 1,5-års hunndyr på 38 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september.
  3. Spissbukk på 40 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september.
  4. Eldre kolle på 48 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september.
  5. Eldre bukk på 55 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september til og med15 oktober.

Skrapdyr trekkes ikke av kvoten, men skal meldes på settogskutt.no som andre dyr. Styret kan om de finner det nødvendig begrense antallet skrapdyr som tas ut ved å sette sluttstrek for skrapdyr underveis i jakta. Dyrene skal slaktet på riktig måte. Hvis det er skjært bort kjøtt etter skuddsår eller lignende skal det legges til et skjønnsmessig tillegg på vekta.

Skrapdyr kontrollveies hjemme hos Helge Engdal. Der får dere også skrapdyrskjema utskrevet. Dette vil koste kr 200,- pr dyr. Helge kan kontaktes på tlf: 71645204, eller mobil 454 62 844.

NB! Betales full fellingsavgift for alle skrapdyr.

Del denne siden