Mail til Evilt

For å lette arbeidet til styret så har E-vilt har opprettet en egen Microsoft 365 konto for lagring av felles informasjon på onedrive og egen mailpostkasse/adresse post.evilt@outlook.com

Ref. årsmøtevedtak 2022 punkt 10 sak 1:

Evilt støtter jegerprøver avlagt av personer med tilknytning til Evilt med 50% av kursavgift. Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft - dvs. at E-vilt dekker dokumenterte utgifter påløpt etter vårt årsmøte 24 april 2022

Tilbud om kjølekonteiner jakta 2020

Grunneier Olav Kåre Grimsmo har i år anskaffet en kjølekonteiner på sin gård i Ertvågen for å sikre rett kvalitet på egne skutte hjort.

Han gir også alle andre jegere muligheten til å leie kjølerom til sine dyr om behov og så lenge det er plass ledig.

Pris: 100 kr/dyr/døgn. Kontakt Olav Kåre på mob. 988 25 063 når du trenger kjølerom.

Kompensasjon for vårtellinger

På siste styremøte ble vedtatt at det skall ytes en kompensasjon på 200 kr/rode/år for de som utfører vårtelling. Kompensasjonen er tenk å dekke inn drivstoffkostnader til de frivillige som stiller opp år etter år og gjør en kjempeviktig jobb for oss alle i viltforvaltningslaget.

Den som er ansvarlig for den enkelte rode må sende en faktura til Pål Rine Vik (mail: klaksvik.sag@neasonline.no) som vil utbetale fortløpende. Dette for at laget må dokumentere utgifter i regnskapet.

Styret.

Del denne siden